هیدروسل یکی از بیماریهای شایع نوزادان پسر میباشد و به حالتی اطلاق میشود که مایع داخل کیسه بیضه جمع و اطرف بیضه را فرا میگیرد.

بسته به میزان مایع جمع شده در اطراف بیضه این حالت شدید(بزرگ) یا خفیف (کوچک) است.میتواند دوطرفه یا یکطرفه باشد.گاهی امکان دارد همراه فتق کشاله ران باشد.

علت ایجاد هیدروسل این است که در دوران جنینی بیضه ها از داخل شکم به سمت جایگاه اصلی خودشان(کیسه بیضه)سرازیر میشوند در این هنگام مقداری از مایع داخل شکم نیز همراه آنان به  داخل کیسه بیضه وارد میشود و با بسته شدن کانال نزول بیضه ها مایع وارد شده در کیسه بیضه به دام میفتد. این مایع بتدریج تا زمان تولد جذب و تا هنگام تولد ناپدید میشود.چنانچه مایع زیاد باشد و تا هنگام تولد جذب نشود و یا کانال نزول بیضه ها کامل بسته نشود هیدروسل هنگام تولد دیده خواهد شد.

اگر علت هیدروسل به علت عدم بسته شدن کانال باشد مقدار مایع دیده شده اطراف بیضه کم و زیاد میشود و این حالت ممکن است همراه فتق کشاله ران(ورود قسمتی از روده ها داخل کیسه بیضه یا کانال مزبور بدلیل عدم بسته شدن کانال)باشد.

تنها علامت هیدروسل تورم کشاله ران است و هیچ علامت دیگری که موجب ناراحتی یا درد نوزاد باشد وجود ندارد.این حالت موجب ناباروری نمیشود.

هیدروسل حتی در اندازه های بزرگ معمولا تا یکسالگی جذب و بهبود پیدا میکند .چنانچه تا این سن جذب نشود و یا همراه فتق باشد در این سن عمل جراحی نیاز خواهد بود.

هیدروسل بزرگسالان مقوله جداگانه و علل  و درمانهای خاص خودش را دارد.

باید توجه داشت که هر تورم بیضه ای هیدروسل نیست و گاها تورم بیضه در اثر بیماریهای خطرناک بیضه ها(اپیدیدیمت، تورشن،هماتوسل و...)ایجاد میشود.والدین در هنگام مواجهه با تورم بیضه باید مراجعه به پزشک داشته باشند.

شیوع هیدروسل در نوزادان نارس معمولا بیشتر از سایر نوزادان دیده میشود.

در هیدروسل هیچ منع و ممنوعیتی برای عمل ختنه وجود ندارد.