در زمان جنینی بیضه ها در داخل شکم و در مجاورت کلیه ها تشکیل میشوند و بتدریج با بالا رفتن سن جنینی به سمت پایین حرکت کرده و معمولا در سن 34-35 هفته جنینی وارد محل طبیعی خود در داخل کیسه بیضه میشوند.

گاهی اوقات در زمان تولد یک یا هر دو بیضه به داخل کیسه بیضه وارد نمیشوند. این بیماری بنام بیضه های نزول نیافته شناخته میشود.بیضه های نزول نیافته در مکانی درمسیر بین کلیه وکیسه بیضه به دام می افتند وتا زمان تولد به داخل کیسه بیضه نمیرسند.

این بیماری هنگام تولد نوزاد ودر معاینه اولیه ای که توسط متخصص کودکان انجام میگیرد،تشخیص داده میشود. و برای بررسی اینکه آیا بیضه تشکیل شده یا نه و اینکه در کجای شکم گیر افتاده است، بررسی های تکمیلی مثل سونوگرافی ودر صورت عدم تشخیص MRI انجام میشود.

معمولا بیضه های نزول نیافته تا سن یکسالگی به تدریج وارد کیسه بیضه خواهند شد ولی در صورت عدم نزول تا این سن حتما باید عمل جراحی برای پایین آوردن و فیکس کردن آن داخل کیسه بیضه انجام پذیرد.

بهترین سن برای عمل جراحی 14 تا 18 ماهگی بوده و حتما باید تا دوسالگی انجام پذیرد.

در صورت عدم انجام عمل جراحی عوارض این بیماری شامل تخریب بیضه ها، نازایی، پیچ خوردن بیضه و سرطان بیضه میباشد.

لازم است بدانید این بیماری با بیضه های بالارونده کاملا متفاوت است.

دراین بیماری هیچ منعی برای ختنه نوزاد وجود ندارد ولی اگر طبق بررسی های انجام یافته نزول خودبخودی بیضه تا یکسالگی بعید به نظر میرسد و احتمال عمل جراحی بالاست، بهتر است ختنه نوزاد هم تا زمان عمل جراحی به تعویق افتد و همزمان با جراحی بیضه ها انجام گیرد مگر اینکه سایر شرایط و علل پزشکی انجام ختنه زودهنگام را توصیه کند.